Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych "KRĄG" wzięło udział w konkursie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. " Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego" .
W dniu 27.11.2016 r odbyło się rozstrzygnięcie gdzie Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie.

Dyplom