SEBN POLSKA

 

Roboty Blacharsko-Dekarskie
Bolesław Studencki
ul. Błotna 56
Gorzów Wlkp.

Aktualności

Rozstrzygnięcie Ofertowe 2016/1

 

Centrum integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Protokół nr 1/16 z dn. 16.03.2016 r. z wyboru ofert - zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2016 r. dotyczące usług terapeutycznych.

Protokół nr 2/16  z dn. 16.03.2016 r. z wyboru ofert - zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2016 r. dotyczące usług doradztwa zawodowego - warsztaty grupowe oraz indywidualne.

Zapytanie ofertowe

Centrun Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Zapytanie Ofertowe z dnia 26.02.2016 r. dotyczące usług terapeutycznych

Zapytanie Ofertowe z dnia 26.02.2016 r. dotyczące usług doradztwa zawodowego - warsztaty grupowe oraz indywidualne.

Rekrutacja CIS 2016!

 

Rekrutacja 2016!

Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczyna rekrutację na rok 2016!
Oferujemy kursy zawodowe w jednej z dwóch grup:

  • Opieki nad osobą zależną
  • Porządkowa

Zachęcamy do zapoznania szczególów. Wszelkie informacje zawarte są na plakacie, który można otworzyć w przeglądarce.

Konferencja podsumowująca projekt:

 „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka".

 

SPSS „Krąg” jako partner wspierający Fundację CSR Profit w realizacji projektu „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka” zaprasza na konferencję dotyczącą standardów mierzenia, raportowania i komunikacji w obszarze zaangażowania społecznego. Konfetencja ma na celu podsumowanie projektu wspierającego rozwój współpracy partnerskiej Biznes – NGO w wymiarze lokalnym, którego pomysłodawcą i realizatorem jest zielonogórska Fundacja CSR Profit. 

 

Zainteresowanych zapraszamy do poznania szczegółów!

 

Oferta pracy w Spółdzielni Socjalnej!

17-06-2015 08:00

SSZW "PoMoc" poszukuje pracownika. Osoby zainteresowane zachęcamy do poznania szczegółów. 

Wielkanoc 2015

Z okazji zbliżających się śwąt Wielkanocnych SPSS "KRĄG" oraz Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. pragną złożyć serdeczne życzenia szczęścia, zdrowia i spokoju. Niech ten czas będzie dla nas wszystkich źródłem dobrych wspomnień i radości. 

Oferta pracy w Spółdzielni Socjalnej!

16-03-2015 09:00

SSZW "PoMoc" poszukuje pracownika. Osoby zainteresowane zachęcamy do poznania szczegółów. 

Zapraszamy do udziału w badaniu

Zachęcamy wszystkich przedstawicieli lubuskich organizacji pozarządowych oraz biznesu do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej oczekiwań i doświadczeń we współpracy międzysektorowej, w ramach projektu "Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka. Biznes - NGO", realizowanego we współpracy z Zielonogórską Fundacja CSR Profit oraz innymi lubuskimi organizacjami i przedsiębiorcami. Rezultaty badania pozwolą lepiej zaplanować działania i dostosować zasoby merytoryczne dla obu sektorów.

Wzmacniamy potencjał lubuskich organizacji pozarządowych w kontaktach z biznesem.

Stowarzyszenie, wraz z innymi lubuskimi organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami sfery biznesu, zaangażowało się w projekt pn. "Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka. Biznes - NGO", dla wypracowania obustronnej współpracy międzysektorowej i wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych w kontaktach z biznesem.

To już dziesięć lat!

Centrum Integracji Społecznej, prowadzone przez Stowarzyszenie, doczekało się w tym roku pięknego jubileuszu. Sięgając nieco do historii - 9 września 2004 r., ówczesny Wojewoda Lubuski nadał Stowarzyszeniu status Centrum, tym samym przyczyniając się do powstania pierwszego Centrum Integracji Społecznej w województwie lubuskim i piątego w całej Polsce.

Rusza druga edycja projektu Aktywizacja to Rehabilitacja.

Duże zainteresowanie projektem pn. "Aktywizacja to Rehabilitacja” przyczyniło się zaproponowania tożsamych działań, kierowanych do osób niepełnosprawnych, jako reedycję.

Zatem od 15 sierpnia 2014 r., zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja to Rehabilitacja cz.2 2014”, w ramach którego, osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubuskiego, będą mogły skorzystać z Punktu Poradnictwa Społeczno-Prawnego

OPIEKA-BEZPIECZEŃSTWO-WYCHOWANIE-RODZINA

Z dniem 1 czerwca 2014 r. rozpoczęła się realizacja nowego zadania publicznego w partnerstwie ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie      w Gorzowie Wlkp., współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą  w Zielonej Górze.

Aktywizacja to Rehabilitacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywizacja to Rehabilitacja, w ramach którego, osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubuskiego, mogą skorzystać z Punktu Poradnictwa Społeczno-Prawnego. W punkcie można uzyskać kompleksowe informacje na temat przysługujących uprawnień i usług dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym informacje o pomocy technicznej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego usług szkoleniowych w Centrum Integracji Społecznej na lata 2013-2014

Dnia 4 grudnia 2013 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert dotyczących usług szkoleniowych przewidzianych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej. Dziękujemy za udział w postępowaniu.

III Zjazd Konwentu CIS/KIS

W dniach 17-18.10.2013 r. w Białobrzegach k/Legionowa w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych miało miejsce spotkanie Konwentu CIS/KIS na III Zjeździe, na którym to m.in. dokonano zmian regulaminowych, przyjęto aneks do Regulaminu Konwentu, oraz na tej podstawie opracowano jednolity tekst Regulaminu.

Rozpoczęcie nowego postępowania na usługi szkoleniowe w CIS

Z uwagi na fakt, że ceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na postępowanie z dn., 08.10.2013 r. przewyższały kwoty, jakimi dysponował Zamawiający na realizację poszczególnych szkoleń, postępowanie umorzono w obrębie pięciu zakresów. Dokonano reorganizacji środków, tym samym rozpoczynając nowe postępowanie.
 
Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników/czek projektu pn.: " Aktywizacja w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim" (zwanych w dalszej części zapytania kursantami) usługi szkolenia zawodowego rozumianej jako szkolenia/kursy zawodowe pozwalające na nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kwalifikacji zawodowych, w dalszej części zapytania zwanej szkoleniami zawodowymi.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego usług szkoleniowych

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego usług szkoleniowych w Centrum Integracji Społecznej na lata 2013-2014 

Dnia 29 października Komisja Konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert dotyczących usług szkoleniowych przewidzianych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wizyta studyjna Rady ds. Ekonomii Społecznej w województwie lubuskim

W dniach 23-25 października 2013 r. przedstawiciele Rady ds. Ekonomii Społecznej odwiedzili nasze województwo, przyglądając się funkcjonującym w nim podmiotom ekonomii społecznej. W harmonogramie wizyty znalazło się Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie, Spółdzielnie Socjalne: w Drezdenku - Spółdzielnia Socjalna Drezdenko, w Skwierzynie - Spółdzielnia Socjalna "Nasz Sukces" i "Odkrywamy lubuskie", w Sierczynku - Spółdzielnia Socjalna "WINDA", w Piotrowie - Łużycka Spółdzielnia Socjalna, w Zielonej Górze - Zielonogórska Integracyjna Spółdzielnia Socjalna; a także Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach. Podsumowaniem wizyty było spotkanie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z Zielonej Góry oraz przedstawienie naszego Stowarzyszenia i nakreślenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.

projekt pt. „Aktywizacja w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.”

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”

 

projekt pt. „Aktywizacja w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.”

Nr projektu UDA-POKL.07.02.01-08-065/12-00

więcej o projekcie tutaj

Targi Aktywnych Form Pomocy - 6 - 7 czerwca 2013 r.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych "Krąg" w Gorzowie Wlkp. wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze serdecznie zapraszają do udziału w Targach Aktywnych Form Pomocy.

Lokalna Grupa Rybacka - "Wodny Świat" zaprasza do udziału w warsztatach kulinarnych "Rybne inspiracje".

Udział jest bezpłatny!!!

Szczegóły

Warsztat specjalistyczny

W dniach 07-09.V.2012 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Centrum Integracji Społecznej prowadzi warsztat specialistyczny wizyty studyjnej podmiotu ekonomi społecznej jako prezentacji dobrych praktyk dla 22 uczestników projektu systemowego 7.1.3 z zakresu ekonomii społecznej.

Projekt ZDROWYM BYĆ!

Projekt „Zdrowym być!” realizowany przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”.

Już wkrótce ruszy realizacja projektu, którego celem jest poszerzenie wiedzy oraz świadomości uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie na temat wpływu żywienia
i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Projekt ma za zadanie ugruntować wiedzę dzieci z zakresu zdrowego stylu życia.

Projekt BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE

Informacja o Punkcie Konsultacyjnym.


SPSS „KRĄG” zaprasza do BEZPŁATNEGO korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego, który mieści się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okrzei 39
Oferujemy porady i konsultacje

  • prawnika
  • psychologa
  • specjalisty pracy socjalnej

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 95 721 41 60
 

Rada Pedagogiczna 27 sierpnia 2011 r.

Informujemy, iż dnia 27 sierpnia 2011 r. (sobota), o godzinie 11.00 odbędzie się rada pedagogiczna przy ul. Teatralnej 26.

Zebranie w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego w Trzebiszewie

W dniu dzisiejszym tj.17.08.2011.o godz.17.00 w szkole w Trzebiszewie odbędzie się zebranie w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego z rodzicami, nauczycielami, przedstawicielami Gminy i Stowarzyszenia "KRĄG".

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Poszukujemy osoby zainteresowanej współpracą z naszą organizacją w zakresie pozyskiwania środków finansowych oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” otrzymało pozytywną opinię Kuratora Oświaty

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” otrzymało pozytywną opinię Kuratora Oświaty dotyczącą prowadzenia Społecznej Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie

Projekt MPiPS

Centrum Integracji Społecznej partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych.

Spotkanie sieciujące pod hasłem: KOMU SĄ POTRZEBNE CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ?

30.06.2011r.-01.07.2011r. w Przysieku k. Torunia

Przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partnera projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Animacja życia kulturalnego i rozrywka

W dniu 17.06.2011r. ramach Zajęć „Animacja życia kulturalnego i rozrywka” braliśmy udział w warsztatach plastycznych SZTUKowanie organizowanych przez Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy Łobez 16-17 czerwca 2011r.

W dniach 16-17 czerwca 2011r. Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. reprezentowało woj. lubuskie na Regionalnych Targach Aktywnych Form Pomocy w Łobzie.

Projektowanie stron internetowych projektowanie stron internetowych - piotermen.com