Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego może realizować swoje cele jedynie dzięki wsparciu darczyńców.

Przywilej otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, jaki daje status Organizacji Pożytku Publicznego jest dla nas szansą na realizację wielu celów statutowych zmierzających do pomocy bliźniemu.

Każda, nawet najmniejsza kwota to pomoc, jaką może przekazać każdy dokonujący rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dlatego zachęcamy wszystkich popierających nasze działania do skorzystania z tej możliwości wsparcia naszego Stowarzyszenia.
Dochód z 1% przeznaczany jest na wsparcie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom bezdomnym.

Przekazanie 1% podatku możliwe jest poprzez wpisanie naszego numeru KRS 000067726  w zeznaniu rocznym składanym do Urzędu Skarbowego i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, jedynie przekazujesz 1% tego, co i tak musisz oddać Fiskusowi. Nie podanie organizacji, na której rzecz przekazany jest 1% skutkuje tym, że Twój podatek w całości zostaje przekazany do Skarbu Państwa. Oddasz fiskusowi czy przekażesz Organizacji Pożytku Publicznego?

Jak przekazać 1% podatku?

To proste i łatwe. Wypełniając roczne zeznanie podatkowe:
1. w części formularza PIT  "Wniosek o przekazanie 1 procenta podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego" wpisz:
nazwę organizacji opp Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”
numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000067726
kwota: tutaj wpisujesz 1 procent Twojego podatku (czyli kwotę należnego podatku dzielisz przez 100)
zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół
2. w części "Informacje uzupełniające"
zachęcamy do zgody na ujawnienie informacji o wpłacającym oraz wpisanie tam hasła "Kasztan",
prosimy także o podanie Waszego e-maila
pozwoli to nam podziękować naszym darczyńcom, mieć pewność,  że 1 procent j      est przekazany na pomoc kasztanowcom,
 będziemy również mogli łatwo poinformować Was o działaniach podejmowanych dzięki przekazanemu wsparciu.

Kompletny PIT złóż w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia.
Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) rozliczają się z Urzędem Skarbowym do dnia 31 stycznia.

Kto może przekazać 1 procent podatku?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Podatnicy, którzy w danym roku osiągną dochody tylko ze sprzedaży nieruchomości, będą mieli prawo do przekazania 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Wyjątek dotyczy osób, które w PIT-39 wykażą ulgę mieszkaniową – nie przekażą one 1 procenta, ponieważ nie wystąpi tu podatek należny do zapłaty.

 

UWAGA!

  • 1 procent można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1 procenta na kilka organizacji.
  • Pieniądze - 1 procent podatku należnego - Urząd Skarbowy przekaże na konto organizacji pożytku publicznego w terminie do 3 miesięcy.
  • Z wyliczonej kwoty Urząd Skarbowy potrąci koszty przelewu.


ZA KAŻDE WSPARCIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!