TRENERZY:

Mariusz Florczak:

  • Szkolenie: ”Tworzenie Projektów – przygotowywanie wniosków o dofinansowanie”

Politolog, Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta w Skwierzynie, Koordynator gminny Lokalnej Grupy Działania „Działa z Nami” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie”, Specjalista ds. projektów europejskich, Dydaktyk.

Tomasz Kogucki

  • Szkolenie: ”Zarządzanie Podmiotem Ekonomii Społecznej”

Magister Zarządzania i Marketingu, Szkoleniowiec sprzedawców i prowadzących firmy dealerskie z zakresu: technik sprzedaży, zagadnień marketingowych, negocjacji w biznesie i psychologicznych warunków sprzedaży. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu samodzielnie swoich lub obcych przedsiębiorstw.

Ewa Pawlak

  • Szkolenie: „Marketing i PR”

Doktor Nauk Ekonomicznych ze specjalnością: marketing usług i public relations. Wykładowca na studiach podyplomowych „Public relations w biznesie”. Dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., Przewodnicząca Rady Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

 

 

DORADCY:

Monika Marek

  • Prawo

Radca Prawny, Rzecznik Praw Przedsiębiorcy, Szkoleniowiec z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Monika Marek, Prowadząca doradztwo prawne dla organizacji pozarządowych oraz sektora publicznego.

Renat Szostak

  • Księgowość

Magister Rachunkowości, Specjalista ds. pisania i rozliczania projektów unijnych, Inspektor ds. bhp, Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju rolnictwa na terenach wiejskich. Właściciel przedsiębiorstwa Europejskie Centrum Dotacji ”EURO - FINANZ”, Księgowa w wielu przedsiębiorstwach. Doradca z zakresu finansów dla przedsiębiorstw, Szkoleniowiec z zakresu kadr i płac, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw oraz z zakresu projektów unijnych.

Sławomir Stańczak

  • Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych

Historyk, Specjalista z zakresu Promocji i Reklamy, Trener, Wykładowca z zakresu „Procedur pozyskiwania środków finansowych w edukacji”, Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji, właściciel Kancelarii Doradztwa Gospodarczego, Członek komisji oceny wniosków oraz Asesor do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach wielu źródeł finansowania, Członek Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL oraz Podkomitetu Monitorującego PO KL w województwie lubuskim, Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Autor i Współrealizator wielu projektów.

Tomasz Odziomek

  • Marketing i Zarzadzanie

Socjolog, Studia podyplomowe: Administracja Publiczna i Samorządowa; Zarządzanie; Logistyka Systemów Gospodarczych. Prezes Zarządu i Dyrektor firmy POZIOM Polska, Prezes Zarządu firmy Lary Europrojekt.

Dariusz Sass

  • Ekonomia Społeczna

Magister Prawa, Studia Podyplomowe z zakresu Integracji Europejskiej, Doradca Podatkowy, Radca Prawny, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Wykładowca z zakresu: Zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Dostępu do informacji publicznej, Zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej.

 

 

KIEROWNIK INKUBATORA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Helena Guhl

Specjalista ds. ekonomii społecznej, Studia Podyplomowe: Zarzadzanie i organizacja pomocy społecznej oraz Ekonomia Społeczna. Koordynator Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp., Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie. Doświadczenie w realizacji, zarządzaniu i rozliczaniu projektów z różnych źródeł, Wykładowca PWSZ w zakresie promocji zatrudnienia (spółdzielczość socjalna, zatrudnienie, wspieranie, WTZ, ŚDS, CIS, KIS, ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy). Asesor wniosków MPiPS z zakresu budownictwa socjalnego. Inicjator partnerstw lokalnych (podmiotu ekonomii społecznej z PUP i sektora prywatnego przy realizacji zadań CIS oraz podmiotu ekonomii społecznej OPS, PUP) oraz działań społecznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
indeks