Projekt „Bezpieczeństwo dziecka zaczyna się od Ciebie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w partnerstwie ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp.  Projekt współfinansowany jest przez Wojewodę Lubuskiego

W okresie od września 2011r. do grudnia 2011r. realizujemy projekt pt. „Bezpieczeństwo dziecka zaczyna się od Ciebie”.

Projekt to realizacja zadania publicznego na 2011 rok dla organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego działających w obszarze pomocy społecznej. Projekt finansowany jest przez Wojewodę Lubuskiego. Adresatami projektu są osoby i rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym m.in. skazani i ich rodziny.

Partnerem projektu jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Główne działania projektu:

  • prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzowie Wlkp. i Sulęcinie. Oferujemy poradnictwo/konsultacje psychologa, prawnika, specjalisty pracy socjalnej.

    • W Gorzowie Wlkp. zapraszamy do korzystania z poradnictwa/konsultacji specjalistów w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 95 7 214 160

    • W Sulęcinie specjaliści będą udzielali porad w dniu 24.10.2011r.

  • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców Szkoła Umiejętności Wychowawczych i zajęć socjoedukacyjnych dla dzieci w terminach: 27.10.2011r.,02.11.2011r.,03.11.2011r. od godz.9:00 do godz.12:45

Tematyka zajęć w Szkole Umiejętności Wychowawczych obejmować będzie komunikację interpersonalną, asertywność, profilaktykę uzależnień i przemocy w rodzinie, relacje w rodzinie, naukę umiejętnego nagradzania i karania dzieci, poczucia własnej wartości, samodzielności, rodzeństwa.

Udział w zajęciach oraz poradnictwo jest bezpłatne.