Projekt „Bezpieczeństwo dziecka zaczyna się od Ciebie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w partnerstwie ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp.  Projekt współfinansowany jest przez Wojewodę Lubuskiego

Od października 2011roku Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych "KRĄG" realizuje projekt konkursowy pt.„Powrót osób bezdomnych do społeczności- edycja 2011r.”, zlecony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach którego osoby bezdomne zostały objęte szerokim wsparciem. Projekt skierowany jest do 15 osób bezdomnych przebywających tymczasowo lub stale w Gorzowie Wlkp. i jest ukierunkowany na niesienie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz we wspomaganiu dążenia tych osób do usamodzielnienia się społeczno-ekonomicznego i ich pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU ruszył projekt realizowany przez SPSS”KRĄG” Pt. „Osobno a jednak razem" skierowany do dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.

W dniach 3 i 4 września 2007 r. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” we współpracy z panem Cezarym Dąbrowskim z  Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gorzowie Wlkp. zorganizowało seminarium poświęcone tematyce ubóstwa. Seminarium prowadziła pani Kim Soper z Keystone w Nebrasce, USA, wieloletni nauczyciel, dydaktyk i akademik, od wielu lat pracujący z rdzennymi amerykanami oraz bezdomnymi dziećmi. W seminarium udział wzięło ok. 40 osób, na co dzień zajmujących się pracą socjalną.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w okresie od 23 czerwca do 21 lipca 2007 r. zorganizowało cykl wakacyjnych biwaków w ramach wypoczynku letniego dla dzieci z Gorzowa Wlkp.
W wypoczynku udział wzięło 160 dzieci skierowanych przez pracowników socjalnych Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej (GCPRiPS) w wieku od lat 10 do 15 oraz 12. Każdy turnus trwał 8 dni. Uczestnicy mieszkali w na terenie Ustronia Morskiego.

Projekt „Zdrowym być!”

O projekcie:
Projekt jest odpowiedzią na realizację zadania publicznego „Zdrowe dzieci to nasz kapitał” – szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w szkołach oraz społecznościach lokalnych. Współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizowany jest w okresie 10.11.2011 – 15.12.2011 rok. Uczestnikami projektu są uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie. Ponadto do realizacji zadań zaproszono Przedszkole Integracyjne „Gromadka Misia Uszatka” ze Skwierzyny oraz Zespół Szkół Gastronomicznych z Gorzowa Wlkp.